0517 20 10 23

Ungdomsreiser

Nye opplevelser og nye vennskap

Nye opplevelser og nye vennskap under en ungdomstur om bord

Gå ombord på et seilskip for en unik opplevelse. Møt jevnaldrende og seil skipet sammen til ukjente destinasjoner. 
Ungdomsreiser er reiser der ungdommer av forskjellige nasjonaliteter og bakgrunn møtes og tar på seg en utfordring. Det er en ferie der to ting er sentralt: å skape nye vennskap og ha tiden i livet ditt! 

Inn og ut på bordet til Tall Ships

Intensjonen er at de unge seilerne skal lære alt om livet på et skip, fra vakt til rengjøring av dekk.
Mange av disse eventyrlystne ungdomsreiser finner sted om bord på et Tall Ship, for eksempel Golden Lion. På dette skipet lærer og opplever de maritime tradisjoner og verdier som er uunnværlige for livet om bord og i et nært sammensatt samfunn.
På Den gyldne løven er studentene nær kjent med den nautiske og maritime verden. Lærestoffet, som tradisjonelt blir overført til teoretiske leksjoner, tar her en direkte og praktisk form. Praktikantene fortsetter å lære i løpet av fritiden og venter, det være seg sjømannskap, navigering eller utvidelse av deres tekniske kunnskaper eller praktiske ferdigheter.
Det er et passende utvalg av oppgaver på alle områder. De med interesse for teknologi og utstyr kan jobbe i maskinrommet eller med teknisk vedlikehold, mens praktikanter som foretrekker organisasjonsarbeid kan gjøre dette, for eksempel med ruteplanlegging.
Avhengig av varigheten på en tur, er det mulig å fordype seg nærmere i noen fag. Fokuset er å øke sosialt engasjement og teamånd.